/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 8 Ekim Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik Adabı

1. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?

3 / 50

Kategori: Trafik Adabı

3. Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. I. Geçiş yollarının önü ve üzeri II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

5. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur.

II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.

III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir.

Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7. I. Ani hızlanmalar yapılması

II. Araç lastiklerinin eskimesi

III. Hava filtresinin değiştirilmesi

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kul­lanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir?

14 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

14. Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve  sembollerden hangileri, sürücülere araçla­rını uygun mesafede mutlaka durdurmaları  gerektiğini bildirir?

16 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

16. Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur?

18 / 50

Kategori: Trafik Adabı

18. Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları III- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Aşağıdakilerden hangisi “tehlikeli viraj yön levhası” anlamındadır?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.

Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyor-sa, sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadırlar?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. I. Şerit değiştirmelerde II. Sağa ve sola dönüşlerde III. Bir aracın geçilmesi esnasında Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan pembe köpüklü kan gelir?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor. • Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok. • Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor. • Yolun yapısı, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. • Sıkıntı veya nefes darlığı • Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

41 / 50

Kategori: Trafik Adabı

41. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Kanlarındaki alkol miktarı – – – – promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

46 / 50

Kategori: Trafik Adabı

46. Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.  Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?

Your score is

0%

Kategori