/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 7 Temmuz Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. I. Jant kapağı çıkartılır.

 

II. Kriko ile araç kaldırılır.

 

III. Bijon somunları sökülür.

 

IV. Bijon somunları gevşetilir.

 

V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

 

Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülme-sinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Aşağıdakilerden hangisi “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?

4 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

4. Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı;

 

I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor,

 

II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor,

 

III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor.

 

Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakiler-den hangisiyle aynı anlamı taşır?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. I. Aşınmayı azaltmak

 

II. Sürtünmeyi azaltmak

 

III. Yakıt tüketimini artırmak

 

Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

15 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

15. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulu-nan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır

18 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

18. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

20. Rentek manevrası;

 

I. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda,

 

II. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır.

 

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

  23.
 • Uzun süreli bilinç kaybıdır.
 • Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkar.

Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

25 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

25. Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.

Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

  29.
 • Yer işaretlemelerini
 • Trafik işaret levhalarını
 • Işıklı ve sesli trafik işaretlerin

temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

31 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

31. Aracın elektrik sisteminde kısa devreden doğacak yangın durumunda hangisinin kablosu çıkarılır?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. “Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme” trafik kazalarında – – – – sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıda-kilerden hangisi yazılmalıdır?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

  43.
 • Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
 • Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Baş ve omurga yaralanması olmayan, bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

Your score is

0%

Kategori