/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 7 Mayıs Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. I. Maddi hasar tespiti yapmak II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

6 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

6. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

7 / 50

Kategori: Trafik Adabı

7. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8.  İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

9 / 50

Kategori: Trafik Adabı

9. Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.  Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir? 

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

19 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

19. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir.

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

20. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?

21 / 50

Kategori: Trafik Adabı

21. Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

24 / 50

Kategori: Trafik Adabı

24. Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

25 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

25. Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

    26.
  • Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
  • Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.

Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?

29 / 50

Kategori: Trafik Adabı

29. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Yangın söndürme cihazı
Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

34 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

34. Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir. Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sağa dönüş lambasını yakmalı II- Hızını azaltmalı III- Dar bir kavisle dönmeli

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliğidir?

46 / 50

Kategori: Trafik Adabı

46. Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?

Your score is

0%

Kategori