/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 7 Ekim Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. I. Maddi hasar tespiti yapmak II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. • Bir el alına yerleştirilir. • Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. • Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7. Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

10 / 50

Kategori: Trafik Adabı

10. Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. Sindirim yolu zehirlenmelerinde aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde, kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

14 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

14. Aşağıdakilerden hangisi motor hara­reti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

16 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

16. I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi

II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması

III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması

IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

20. I- Koruma II- Bildirme III- Kurtarma Verilenlerden hangileri “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

23 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

23. Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. I- Akü kontrolü II- Lastik kontrolü III- Antifriz kontrolü Yukarıdakilerden hangileri aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

33 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

33. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. Aşağıdakilerden hangisi frenlerin tutmamasına neden olur?

37 / 50

Kategori: Trafik Adabı

37. Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerden yol unsuru içinde yer alır?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?

41 / 50

Kategori: Trafik Adabı

41. Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. I. Yaşamı korumak

II. İyileşmeyi kolaylaştırmak

III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

43 / 50

Kategori: Trafik Adabı

43. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı;

I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor,

II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor,

III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor.

Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. Yanmış gazları, yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir?

Your score is

0%

Kategori