/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 6 Temmuz Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

  1.
 1. Suni solunum uygulanması
 2. Dolaşımın değerlendirilmesi
 3. Kalp masajı uygulanması
 4. Hava yolu açıklığının sağlanması

Yukarıda karışık olarak verilen yeniden canlandırma basamaklarının doğru sıralaması nasıl olmalıdır?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?

3 / 50

Kategori: Trafik Adabı

3. Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?

4 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

4. Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesin azaltılmasında görev yapar. Buna göre, araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Motor çalışır durumda iken,aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından bağlandığı yoldan daha az önemde olan yola ne ad verilir?

12 / 50

Kategori: Trafik Adabı

12. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Sivas’tan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konya’ya oradan da Uşak’a gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

18 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

18. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulu-nan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

19 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

19. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir?

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

  20.
 • Solunum yolu açık tutulur.
 • Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedef ne olmalıdır?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?

23 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

23. Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?

25 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

25. Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan, şekilde soru işareti (?) ile gösterilmiş parça aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisine sahip olan bir kişi motosiklet kullanılabilir?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

28 / 50

Kategori: İlk Yardım

28. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

33 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

33. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?

34 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

34. Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına konulacak yansıtıcı, diğer sürücüler tarafından normal hava şartlarında en az kaç metre mesafeden görülebilmelidir?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

  37.
 • Geçici hafıza kaybı
 • Burundan kan gelmesi
 • Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Aşağıdakilerden hangisi ana yol – tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhalarından biri değildir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

40 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

40. Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

I. Motorlu araç çeşididir.

 

II. Römork ve yarı römork çeker.

 

III. Yük taşımak için imal edilmiştir

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 

I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir.

 

II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir.

 

III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi “daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı” anlamındadır?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

48 / 50

Kategori: İlk Yardım

48. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?

Your score is

0%

Kategori