/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 6 Nisan Videolu Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik Adabı

1. Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı birhatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

2 / 50

Kategori: Videolu Sorular

I. Hız sınırlamasına uymadığı

II. Araç ışıklarını gerekli yerde kullanmadığı

III. Kavşaklarda dönme ve dönüş kurallarına uymadığı

Sağa dönüş yapan kırmızı renkli araç sürücüsü hakkında numaralanmış ifadelerden hangileri kesinlikle söylenir?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?

4 / 50

Kategori: Trafik Adabı

4. I. Dikkatin dağılması II. Kural ihlallerinin artması III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

6 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

6. Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı(dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

10. Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. I-Yol koşulları

II-Kullanım süresi

III-Fren borularının uzunluğu

Fren balatasının aşınmasında yukarıdaki­lerden hangileri etkilidir?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, – – – – ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. I. Yaşamı korumak

II. İyileşmeyi kolaylaştırmak

III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

15 / 50

Kategori: Trafik Adabı

15. • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

17 / 50

Kategori: Trafik Adabı

17. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

18 / 50

Kategori: Trafik Adabı

18. Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

23 / 50

Kategori: Videolu Sorular

23.

Sürücüsünün trafikte motosiklet kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

24 / 50

Kategori: Trafik Adabı

24. “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim – – – – ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

26 / 50

Kategori: Trafik Adabı

26. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

27 / 50

Kategori: Videolu Sorular

27.

Araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

28 / 50

Kategori: İlk Yardım

28. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

29 / 50

Kategori: Videolu Sorular

29.

Olay yerindeki araç sürücüsü ilk yardımın temel uygulamalarından hangisini gerçekleştirmektedir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

31 / 50

Kategori: Videolu Sorular

31.

Sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir?

32 / 50

Kategori: Trafik Adabı

32. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

34 / 50

Kategori: Videolu Sorular

34.

Sürücünün hangisini yapması doğrudur?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 50

Kategori: Trafik Adabı

37. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. I. Akü şarjının azalması

II. Fren balatalarının azalması

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

46 / 50

Kategori: Videolu Sorular

46.

I- Her durumda trafik ışıklarına yaklaşınca hızını azaltmalı ve dikkatli geçiş yapmalıdır.

II- “Yeşilden sarıya” dönen trafik işaretini gördüğünde “kırmızı ışığın” yanması için beklemelidir.

III- Güvenle duramayacak mesafedeyse geçişini tamamlamalıdır.

Araç sürücüsü trafik ışığı “yeşilden-sarıya” döndüğü esnada devam etmiştir. Durum ile ilgili seçeneklerden hangileri söylenebilir?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

48 / 50

Kategori: İlk Yardım

48. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpması­nın vücuttaki etkilerinden biri değildir?

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

50 / 50

Kategori: Trafik Adabı

50. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

Your score is

0%

Kategori