/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 6 Eylül Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?

3 / 50

Kategori: Trafik Adabı

3. Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

5. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyor-sa, sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadırlar?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları III- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. I. Ani hızlanmalar yapılması

II. Araç lastiklerinin eskimesi

III. Hava filtresinin değiştirilmesi

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

13 / 50

Kategori: Trafik Adabı

13. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

15 / 50

Kategori: Trafik Adabı

15. Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.

Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?

18 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

18. Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

23 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

23. Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. • Sıkıntı veya nefes darlığı • Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. I. Geçiş yollarının önü ve üzeri II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan pembe köpüklü kan gelir?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Aşağıdakilerden hangisi “tehlikeli viraj yön levhası” anlamındadır?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. I. Şerit değiştirmelerde II. Sağa ve sola dönüşlerde III. Bir aracın geçilmesi esnasında Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

38 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

38. Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Kanlarındaki alkol miktarı – – – – promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

40 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

40. Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kul­lanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur.

II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.

III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir.

Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

45 / 50

Kategori: Trafik Adabı

45. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor. • Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok. • Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor. • Yolun yapısı, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.  Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve  sembollerden hangileri, sürücülere araçla­rını uygun mesafede mutlaka durdurmaları  gerektiğini bildirir?

50 / 50

Kategori: Trafik Adabı

50. Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

Your score is

0%

Kategori