/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 6 Ağustos Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Trafik görevlisinin hangi hareketi “trafiği yavaşlatma” işaretidir?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi

 

II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi

 

III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

 

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakiler-den hangisiyle aynı anlamı taşır?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakiler-den hangisini bildirir?

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 2 – 38

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamasının özelliğidir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Yerleşim yeri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyonlar için azami hız saatte kaç kilometredir?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Egzoz gazına maruz kalmanın sonucu olarak yetersiz soluyan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

21 / 50

Kategori: Trafik Adabı

21. Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22.

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

25 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

25.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 50

Kategori: Genel

26. I- Sürücü belgesi

 

II- Araç tescil belgesi

 

III- Motorlu araç trafik belgesi

 

IV- Zorunlu mali sorumluluk sigortası

 

Yukarıdakilerden hangileri, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası sürücüye neyi bildirir?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

31 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

31. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Egzoz gazı zehirlenmesi aşağıdaki yollardan hangisi ile olur?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

34 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

34. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

43 / 50

Kategori: Genel

43. Aşağıdakilerden hangisi, göz muayenesine ilişkin esaslara göre “renk körlüğü” olan sürücü adayları ve sürücüler için doğrudur?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

45 / 50

Kategori: Trafik Adabı

45. “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim – – – – ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

46 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

46. Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. “Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.”

Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?

Your score is

0%

Kategori