/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 5 Temmuz Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı;

I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor,

II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor,

III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor.

Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

6 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

6. Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

8 / 50

Kategori: Trafik Adabı

8. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. I. Maddi hasar tespiti yapmak II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

10. Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. I- Akü kontrolü II- Lastik kontrolü III- Antifriz kontrolü Yukarıdakilerden hangileri aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?

17 / 50

Kategori: Trafik Adabı

17. Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

18 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

18. Yanmış gazları, yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

19. Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

20. Sindirim yolu zehirlenmelerinde aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?

22 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

22. Aşağıdakilerden hangisi motor hara­reti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. I. Yaşamı korumak

II. İyileşmeyi kolaylaştırmak

III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerden yol unsuru içinde yer alır?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Aşağıdakilerden hangisi frenlerin tutmamasına neden olur?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi

II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması

III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması

IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. • Bir el alına yerleştirilir. • Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. • Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

36 / 50

Kategori: Trafik Adabı

36. Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

39 / 50

Kategori: Trafik Adabı

39. Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. I- Koruma II- Bildirme III- Kurtarma Verilenlerden hangileri “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

48 / 50

Kategori: İlk Yardım

48. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde, kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Your score is

0%

Kategori