/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 5 Şubat Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Belirtiler

I. Konuşabiliyor.

II. Öksürüyor ve nefes alabiliyor.

III. Rengi morarmış ve nefes alamıyor.

IV. Konuşamıyor ve acı çekerek ellerini boynuna götürüyor.

Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?

4 / 50

Kategori: Trafik Adabı

4. Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

5. Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması “BakDinle-Hisset” yönteminde hangisinin bir göstergesidir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.” Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Aşağıdaki durumların hangisinde, kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

    10.
  • I. Soğutma suyunun donmasını engellemek
  • II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak
  • III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek

Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11. Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. Aşağıdakilerden hangisi, aracın geri manevrası esnasında arkada bulunan diğer araçların durumdan haberdar edilmesi amacıyla yanar?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

15 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

15. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapaktan motora ne konulur? 

16 / 50

Kategori: Trafik Adabı

16. Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir. Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.

II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.

III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.

18 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

18. Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüze-yinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak

II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak

III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak

Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

22 / 50

Kategori: Trafik Adabı

22. Aşağıdakilerden hangisi, trafikte diğerlerine göre daha çabuk ve fazla öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durum değildir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sola dönüş lambasını yakmalı

II- Hızını azaltmalı

III-Geniş bir kavisle dönmeli

24 / 50

Kategori: Trafik Adabı

24. Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.

Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.

II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı;

I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor,

II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor,

III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor.

Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

30 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

30. Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çokyük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?

32 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

32. Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. I- Yer işaretlemeleri

II- Trafik işaret levhaları

III- Işıklı ve sesli trafik işaretleri

Belediyeler, yapım ve bakımından sorumlu oldukları kara yollarında, trafiği düzenleme amacı ile yukarıdakilerden hangilerini temin ve tesis etmekle görevlidir?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?

38 / 50

Kategori: Trafik Adabı

38. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

40 / 50

Kategori: Trafik Adabı

40. Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri(%) verilmiştir.   Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

43. Bebeklerde yapay solunumun uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. • Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkı- na sahiptir.

• Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.

• Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Aşağıdaki durumların hangisinde, kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir? 

Your score is

0%

Kategori