/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 5 Kasım Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

1. Gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

4 / 50

Kategori: Trafik Adabı

4. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

5. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

6 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

6. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

    11.
  • Solunum yolu açık tutulur.
  • Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. I.Akü şarjının azalması

 

II. Fren balatalarının azalması

 

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

 

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Şekildeki “park etmek yasaktır”levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

    21.
  • Geçici hafıza kaybı
  • Burundan kan gelmesi
  • Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araç şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola alması mecburidir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

25 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

25. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Sıcak çarpması sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi aşağıdaki durumlardan hangisidir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

30 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

30. Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

32 / 50

Kategori: Trafik Adabı

32. – – – – ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

36 / 50

Kategori: Trafik Adabı

36. Trafik kazası geçiren kişiler:

 

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

 

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

 

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

37 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

37. I. Şarj

 

II. ABS

 

III. Yağ basıncı

 

Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

Your score is

0%

Kategori