/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 4 Temmuz Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

  1.
 • Geçici hafıza kaybı
 • Burundan kan gelmesi
 • Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 

I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir.

 

II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir.

 

III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi “daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı” anlamındadır?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

  6.
 • Solunum yolu açık tutulur.
 • Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7. Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?

8 / 50

Kategori: Trafik Adabı

8. Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

10 / 50

Kategori: Trafik Adabı

10. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan, şekilde soru işareti (?) ile gösterilmiş parça aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedef ne olmalıdır?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Sivas’tan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konya’ya oradan da Uşak’a gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından bağlandığı yoldan daha az önemde olan yola ne ad verilir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Aşağıdakilerden hangisi ana yol – tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhalarından biri değildir?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

19 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

19. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulu-nan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına konulacak yansıtıcı, diğer sürücüler tarafından normal hava şartlarında en az kaç metre mesafeden görülebilmelidir?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

23 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

23. Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. Motor çalışır durumda iken,aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisine sahip olan bir kişi motosiklet kullanılabilir?

38 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

38. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir?

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

  43.
 1. Suni solunum uygulanması
 2. Dolaşımın değerlendirilmesi
 3. Kalp masajı uygulanması
 4. Hava yolu açıklığının sağlanması

Yukarıda karışık olarak verilen yeniden canlandırma basamaklarının doğru sıralaması nasıl olmalıdır?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

I. Motorlu araç çeşididir.

 

II. Römork ve yarı römork çeker.

 

III. Yük taşımak için imal edilmiştir

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesin azaltılmasında görev yapar. Buna göre, araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Your score is

0%

Kategori