/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 4 Nisan Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

1. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne ad verilir?

4 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

4. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin elemanıdır?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşı- yan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardandır?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunuşekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 50

Kategori: Trafik Adabı

11. Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sola dönüş lambasını yakmalı II- Hızını azaltmalı III- Geniş bir kavisle dönmeli

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

18 / 50

Kategori: Trafik Adabı

18. Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Aşağıdakilerden hangisi göstergeleri diji­tal olan araçlarda yapılmaz?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

23 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

23. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir? 

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa dıştan uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

28 / 50

Kategori: İlk Yardım

28. Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

29 / 50

Kategori: Trafik Adabı

29. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. • Motor durdurulur.

• Araç el freni ile tespit edilir.

• Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.

Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önle­mek için yapılması gereken uygulama aşa­ğıdakilerden hangisidir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?  I- Sağa dönüş lambasını yakmalı II- Hızını azaltmalı III- Dar bir kavisle dönmeli

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Aşağıdakilerden hangisi silindir bloğunun görevidir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir?

44 / 50

Kategori: Trafik Adabı

44. Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

45 / 50

Kategori: Trafik Adabı

45. Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

47 / 50

Kategori: Trafik Adabı

47. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?

Your score is

0%

Kategori