/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 4 Mart Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. Sindirim yolu zehirlenmelerinde aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. I. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.

 

II. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.

 

III. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır

 

Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, III numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir.

Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Aşağıdakilerden hangisi 3. derece (ağır) yanıkların bir göstergesidir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, dur işaret levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Araç çalıştırılıp hareket ettirilmek istenildiğinde rahat harekete geçmiyor, zorlanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.

Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?

14 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

14. Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

  16.
 • Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
 • Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek

Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. I. Alkol veya madde bağımlılığı

 

II. Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik

 

III. Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

 

Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

  24.
 • Gereksiz yere korna çalınması
 • Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması
 • Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi

Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işaretidir?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakiler den hangisini yapması yanlıştır?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. Omuz ve koldaki kanamalarda, şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

30 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

30. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin elemanıdır?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. I. Motosiklet

II. Elektrikli bisiklet

III. Lastik tekerlekli traktör

IV. Üç tekerlekli yük motosikleti

Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması kısa hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan “Baştan Aşağı Kontrol” basamağında yer alır?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Motorun soğutma sisteminde kullanılan termostat, aşağıdakilerden hangisinin belirli bir sıcaklıkta kalmasını sağlar?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Resimde görülen seyir hâlindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların aniden yanması, trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

46 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

46. Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

  49.
 • Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde
 • Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde
 • Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde

Belirtilen yerlerde aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

  50.
 • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
 • Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
 • Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.

İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

Your score is

0%

Kategori