/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 31 Ocak Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?

4 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

4. Hareketin motordan tekerlere kadar iletil­mesini sağlayan güç aktarma organlarının çalışma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir?

7 / 50

Kategori: Trafik Adabı

7. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı “bak-dinle-hisset” yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?

10 / 50

Kategori: Trafik Adabı

10. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11. I. Traktörler

II. Otomobiller

III. Motorlu bisiklet ve motosikletler

IV. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler

Yukarıda verilen araçların hangilerinde, ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkı- na sahiptir.

• Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.

• Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

15 / 50

Kategori: Trafik Adabı

15. Geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık sağlaması durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisiyle ifade edilir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. E sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanamaz?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

20. Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;

I. Bebeklerde kol atardamarından,

II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır? 

23 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

23. Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanısıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleye-rek parçaların ömrünü artırmaktadır. Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir.

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. Kaza geçirmiş yaralıda, solunum ve dolaşım durması varsa ya da olay yerinde yangın ve patlama gibi tehlikeli bir durum söz konusuysa omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

25 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

25. Aşağıdakilerden hangisi rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26.

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisi devrede iken yanar?

 

 

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sola dönüş lambasını yakmalı

II- Hızını azaltmalı

III- Geniş bir kavisle dönmeli

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır? Yetişkin ——– Bebek

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir. Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir? 

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağdaki belirtilerden hangisi gözlenir?

38 / 50

Kategori: Trafik Adabı

38. Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. I. El freninin çekilmesi

II. Kontağın kapatılması

III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması

Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. Kazazedenin naklinden önce, yaralanma­larda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. Frenleme esnasında aracın bir tarafa savrulması, aşağıdakilerden hangisinin bozulmasından kaynaklanır?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. Kazazedelere baş geri-çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

46 / 50

Kategori: Trafik Adabı

46. Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

47 / 50

Kategori: Trafik Adabı

47. Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?

Your score is

0%

Kategori