/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 30 Ocak Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. “Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme” trafik kazalarında – – – – sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

3 / 50

Kategori: Trafik Adabı

3. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli de­vamlı viraj trafik işaretidir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Trafik görevlisinin hangi hareketi “trafiği yavaşlatma” işaretidir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır?

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

14 / 50

Kategori: Trafik Adabı

14. Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;

I. Bebeklerde kol atardamarından,

II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

20. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

22 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

22. Araçta kısa devreden doğacak yangın duru­munda hangisinin kablosu çıkarılır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

24 / 50

Kategori: Trafik Adabı

24. I. Kural ihlallerine

II. Tehlikeli davranışlara

III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye 

Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?

25 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

25. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağdaki belirtilerden hangisi gözlenir?

27 / 50

Kategori: Trafik Adabı

27. Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?

28 / 50

Kategori: İlk Yardım

28. Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? 

31 / 50

Kategori: Trafik Adabı

31. I- Korkutmak veya şaşırtmak

II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek

III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek

Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması

II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması

III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması

Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

33 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

33. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. Akü üzerinde bulunan kontrol gözünde, akü şarjının iyi durumda olduğunu gösteren renk hangisidir?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

39 / 50

Kategori: Trafik Adabı

39. Aşağıdaki temel değerlerden hangisini içselleştirmiş bir sürücü, trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakârlık yapar?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir? 

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41.

Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir? 

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?

46 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

46. Trafikte bulunanları uyarmak için, şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangisidir? 

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? 

48 / 50

Kategori: İlk Yardım

48. Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Kazazedelere baş geri-çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Kaza geçirmiş yaralıda, solunum ve dolaşım durması varsa ya da olay yerinde yangın ve patlama gibi tehlikeli bir durum söz konusuysa omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

Your score is

0%

Kategori