/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 3 Eylül Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

1. Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4.  İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

5 / 50

Kategori: Trafik Adabı

5. Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sağa dönüş lambasını yakmalı II- Hızını azaltmalı III- Dar bir kavisle dönmeli

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

17 / 50

Kategori: Trafik Adabı

17. Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

18 / 50

Kategori: Trafik Adabı

18. Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir. Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliğidir?

26 / 50

Kategori: Trafik Adabı

26. Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir? 

30 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

30. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.  Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

38 / 50

Kategori: Trafik Adabı

38. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. I. Maddi hasar tespiti yapmak II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

40 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

40. Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

43 / 50

Kategori: Trafik Adabı

43. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Yangın söndürme cihazı
Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir.

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

    50.
  • Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
  • Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.

Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

Your score is

0%

Kategori