/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 3 Aralık Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

1. Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 50

Kategori: Videolu Sorular

I- Her durumda trafik ışıklarına yaklaşınca hızını azaltmalı ve dikkatli geçiş yapmalıdır.

II- “Yeşilden sarıya” dönen trafik işaretini gördüğünde “kırmızı ışığın” yanması için beklemelidir.

III- Güvenle duramayacak mesafedeyse geçişini tamamlamalıdır.

Araç sürücüsü trafik ışığı “yeşilden-sarıya” döndüğü esnada devam etmiştir. Durum ile ilgili seçeneklerden hangileri söylenebilir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpması­nın vücuttaki etkilerinden biri değildir?

7 / 50

Kategori: Trafik Adabı

7. Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

9 / 50

Kategori: Trafik Adabı

9. • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

10. Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. I. Akü şarjının azalması

II. Fren balatalarının azalması

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

13 / 50

Kategori: Videolu Sorular

13.

Olay yerindeki araç sürücüsü ilk yardımın temel uygulamalarından hangisini gerçekleştirmektedir?

14 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

14. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

16 / 50

Kategori: Trafik Adabı

16. “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim – – – – ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

17 / 50

Kategori: Videolu Sorular

17.

I. Hız sınırlamasına uymadığı

II. Araç ışıklarını gerekli yerde kullanmadığı

III. Kavşaklarda dönme ve dönüş kurallarına uymadığı

Sağa dönüş yapan kırmızı renkli araç sürücüsü hakkında numaralanmış ifadelerden hangileri kesinlikle söylenir?

18 / 50

Kategori: Trafik Adabı

18. I. Dikkatin dağılması II. Kural ihlallerinin artması III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

19 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

19. Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?

20 / 50

Kategori: Trafik Adabı

20. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

21 / 50

Kategori: Trafik Adabı

21. Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı birhatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

22 / 50

Kategori: Videolu Sorular

22.

Sürücüsünün trafikte motosiklet kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

23 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

23. I-Yol koşulları

II-Kullanım süresi

III-Fren borularının uzunluğu

Fren balatasının aşınmasında yukarıdaki­lerden hangileri etkilidir?

24 / 50

Kategori: Trafik Adabı

24. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

25 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

25. Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı(dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 50

Kategori: Videolu Sorular

27.

Araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

28 / 50

Kategori: İlk Yardım

28. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

30 / 50

Kategori: Videolu Sorular

30.

Sürücünün hangisini yapması doğrudur?

31 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

31. Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

32 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

32. Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?

33 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

33. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?

36 / 50

Kategori: Trafik Adabı

36. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

37 / 50

Kategori: Trafik Adabı

37. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

38 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

38. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

Kategori: İlk Yardım

39. Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

40 / 50

Kategori: Videolu Sorular

40.

Sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir?

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

43. I. Yaşamı korumak

II. İyileşmeyi kolaylaştırmak

III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

46 / 50

Kategori: Trafik Adabı

46. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, – – – – ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Your score is

0%

Kategori