/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 29 Ocak Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

1. Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar.

Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. Yönetmeliğe göre işitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşan sürücü, aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisi ile araç kullanabilir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlikesine karşı korumak için kullanılır?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi

 

II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi

 

III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

 

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisine sahip olan bir kişi motosiklet kullanılabilir?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor.

Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Aşağıdakilerden hangisi, öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye neyi bildirir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

25 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

25. Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. “Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama” trafik kazalarında ……………….. sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. Karın bölgesinde iç kanama olduğu düşünülen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. İşitme yetersizliği olan sürücü adayı hangi durumda B sınıfı sürücü belgesi alabilir?

31 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

31. Akünün artı (+) kutup başı, eksi (-) kutup başına göre nasıldır?

32 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

32. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Şekildeki 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Geri manevrasını çevre şartları nedeniyle emniyetle yapamayan otobüs sürücüsü ne yapmalıdır?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

    36.
  • Hava filtresi
  • Enjeksiyon pompası
  • Enjektörler

Yukarıda verilen parçalar, motordaki hangi sistemin elemanıdır?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, yaralılar araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Geceleri araçların karşılaşmaları esnasında hangi ışıkların yakılması zorunludur?

39 / 50

Kategori: İlk Yardım

39. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ile omzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz.

Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Arızalanan aracın ön ve arkasına, 150 metre mesafeden açıkça görülebilecek şekilde aşağıdakilerden hangisinin konulması zorunludur?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Aşağıdakilerden hangisi, vites kutusu ve diferansiyelde yağın azalması sonucu oluşur?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Şekle göre tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü, şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı aracın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

    46.
  • Bulantı ve kusma olması
  • Burun ve kulaktan kan gelmesi
  • Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması

Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49.

Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Your score is

0%

Kategori