/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 29 Mart Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

1. Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?

4 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

4. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

5. Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

10 / 50

Kategori: Trafik Adabı

10. Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir.

12 / 50

Kategori: Trafik Adabı

12. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

14 / 50

Kategori: Trafik Adabı

14. Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?

19 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

19. Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir? 

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.  Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

    25.
  • Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
  • Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.

Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

26 / 50

Kategori: Trafik Adabı

26. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

28 / 50

Kategori: İlk Yardım

28. Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

32 / 50

Kategori: Trafik Adabı

32. Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. I. Maddi hasar tespiti yapmak II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

36 / 50

Kategori: Trafik Adabı

36. Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir. Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?

40 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

40. Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Yangın söndürme cihazı
Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sağa dönüş lambasını yakmalı II- Hızını azaltmalı III- Dar bir kavisle dönmeli

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

43. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliğidir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49.  İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?

Your score is

0%

Kategori