/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 29 Eylül Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

6 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

6. Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağdaki belirtilerden hangisi gözlenir?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Hangi sınıf sürücü belgesine sahip olanlar iş makinesini kullanabilir?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

16 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

16. Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Sola dönüş lambasını yakmalı

II. Hızını azaltmalı

III. Dar bir kavisle dönmeli

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I- Motorlu araç çeşididir.

II- Römork ve yarı römork çeker.

III- Yük taşımak için imal edilmiştir.

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı  saatte kaç kilometredir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?

27 / 50

Kategori: Trafik Adabı

27. Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerdendir?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. • Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi

• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi

• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi

• Güvenli bir müdahale sağlanması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?

34 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

34. Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. Aşağıdakilerden hangisi, motorun soğutma sisteminde donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırır?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

38 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

38. Araçta kontak anahtarının görevi nedir?

39 / 50

Kategori: Trafik Adabı

39. Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

40 / 50

Kategori: Trafik Adabı

40. Trafik kazası geçiren kişiler:

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?

43 / 50

Kategori: Trafik Adabı

43. Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?

46 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

46. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?

48 / 50

Kategori: Trafik Adabı

48. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

50 / 50

Kategori: Trafik Adabı

50. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

Your score is

0%

Kategori