/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 28 Ocak Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Rentek manevrası;

 

I. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda,

 

II. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır.

 

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

5. Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

6 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

6. Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre, aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi iklim koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı;

 

I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor,

 

II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor,

 

III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor.

 

Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

10. Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken yaralı aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?

16 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

16. Motor çalışır durumda iken,aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve şafttan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

I. Motorlu araç çeşididir.

 

II. Römork ve yarı römork çeker.

 

III. Yük taşımak için imal edilmiştir

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. “Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme” trafik kazalarında ……………….. sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

25 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

25. I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi

 

II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi

 

III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

 

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması

 

II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması

 

III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması

 

Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. I. El freninin çekilmesi

 

II. Kontağın kapatılması

 

III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması

 

Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde – – – – yakılması mecburidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. Motorun soğutma sisteminde kullanılan su, 0 oC’nin altındaki hava şartlarında donarak motorda çatlama ve hasara sebep olabilir. Buna göre, donmanın önlenmesi için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisi karıştırılmalıdır?

37 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

37. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. I- İlk yardım tedbirlerini almak

 

II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

 

III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

 

Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir?

 

I- Sağa dönüş

 

II- Sola dönüş

 

III- Aynı yönde ilerleme

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. I. Reflektör

 

II. İlk yardım çantası

 

III. Yangın söndürme cihazı

 

Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işaretidir?

46 / 50

Kategori: Trafik Adabı

46. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

    47.
  • Aracın hızı azaltılır.
  • En sağ şeride, varsa banket üzerine geçilir.
  • Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır.

Yukarıdaki uygulamalar, araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması hâlinde yapılır?

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve araç için gerekli elektriği üreten parçaya ne ad verilir?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

Your score is

0%

Kategori