/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 28 Eylül Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Trafik görevlisinin hangi hareketi seri bir şekilde yapması “trafiğin hızlanması” işaretidir?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.

Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

4 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

4. Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

6 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

6.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. “Arkadan çarpma” trafik kazalarında ……………….. sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Şekildeki aracın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

22 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

22. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25.

Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?

31 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

31. Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakiler-den hangisini bildirir?

33 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

33. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması

 

II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi

 

III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması

 

Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye neyi bildirir?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakiler-den hangisiyle aynı anlamı taşır?

39 / 50

Kategori: İlk Yardım

39. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

Your score is

0%

Kategori