/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 27 Şubat Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik Adabı

1. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı  saatte kaç kilometredir?

4 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

4. Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?

6 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

6. Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Araçta kontak anahtarının görevi nedir?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerdendir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I- Motorlu araç çeşididir.

II- Römork ve yarı römork çeker.

III- Yük taşımak için imal edilmiştir.

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?

15 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

15. Aşağıdakilerden hangisi, motorun soğutma sisteminde donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırır?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

18 / 50

Kategori: Trafik Adabı

18. Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

20. Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. • Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi

• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi

• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi

• Güvenli bir müdahale sağlanması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

23 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

23. Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

30 / 50

Kategori: Trafik Adabı

30. Trafik kazası geçiren kişiler:

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağdaki belirtilerden hangisi gözlenir?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Sola dönüş lambasını yakmalı

II. Hızını azaltmalı

III. Dar bir kavisle dönmeli

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

42 / 50

Kategori: Trafik Adabı

42. Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?

45 / 50

Kategori: Trafik Adabı

45. Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir?

47 / 50

Kategori: Trafik Adabı

47. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

48 / 50

Kategori: İlk Yardım

48. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Hangi sınıf sürücü belgesine sahip olanlar iş makinesini kullanabilir?

Your score is

0%

Kategori