/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 27 Ocak Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

  3.
 • Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.
 • Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.
 • Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

4 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

4. Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

  5.
 • Aracın hızı azaltılır.
 • En sağ şeride, varsa banket üzerine geçilir.
 • Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır.

Yukarıdaki uygulamalar, araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması hâlinde yapılır?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

10. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11. İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12.

Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. I. Araç lastiği seçimi

 

II. Çevre ve iklim koşulları

 

III. Fren sistemi performansı

 

Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

15 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

15. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. I. El freninin çekilmesi

 

II. Kontağın kapatılması

 

III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması

 

Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. I. Motosiklet

 

II. Elektrikli bisiklet

 

III. Lastik tekerlekli traktör

 

IV. Üç tekerlekli yük motosikleti

 

Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Araç sürücülerinin duraklanan veya parkedilen yerden çıkarken;

 

I. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri,

 

II. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,

 

III. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları,

 

IV. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir.

 

Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

  27.
 • İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.
 • Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir.
 • Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.
 • Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar.
 • Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır.

Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?

28 / 50

Kategori: İlk Yardım

28. Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. I. Maddi hasar tespiti yapmak

 

II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

 

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

 

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

 

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

32 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

32. Aşağıdakilerden hangisinin, çok soğuk hava şartlarında motor soğutma suyuna katılması donmayı önler?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

34 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

34. I. Ani hızlanmalar yapılması

 

II. Araç lastiklerinin eskimesi

 

III. Hava filtresinin değiştirilmesi

 

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

  35.
 • Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde
 • Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde
 • Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde

Belirtilen yerlerde aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulu-nan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

38 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

38. Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. Aşağıdakilerden hangisi “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. I. Kazazedenin tedavi edilmesi

 

II. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması

 

III. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması

 

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.

 

II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.

 

Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?

Your score is

0%

Kategori