/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 27 Mayıs Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

  1.
 1. Suni solunum uygulanması
 2. Dolaşımın değerlendirilmesi
 3. Kalp masajı uygulanması
 4. Hava yolu açıklığının sağlanması

Yukarıda karışık olarak verilen yeniden canlandırma basamaklarının doğru sıralaması nasıl olmalıdır?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Aşağıdakilerden hangisi ana yol – tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhalarından biri değildir?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesin azaltılmasında görev yapar. Buna göre, araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına konulacak yansıtıcı, diğer sürücüler tarafından normal hava şartlarında en az kaç metre mesafeden görülebilmelidir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 

I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir.

 

II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir.

 

III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

12 / 50

Kategori: Trafik Adabı

12. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

I. Motorlu araç çeşididir.

 

II. Römork ve yarı römork çeker.

 

III. Yük taşımak için imal edilmiştir

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

20. Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi “daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı” anlamındadır?

23 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

23. Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan, şekilde soru işareti (?) ile gösterilmiş parça aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?

25 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

25. Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. Motor çalışır durumda iken,aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulu-nan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisine sahip olan bir kişi motosiklet kullanılabilir?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından bağlandığı yoldan daha az önemde olan yola ne ad verilir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir?

34 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

34. Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

  35.
 • Geçici hafıza kaybı
 • Burundan kan gelmesi
 • Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

39 / 50

Kategori: Trafik Adabı

39. Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Sivas’tan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konya’ya oradan da Uşak’a gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

  42.
 • Solunum yolu açık tutulur.
 • Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

46 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

46. Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedef ne olmalıdır?

Your score is

0%

Kategori