/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 27 Ekim Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?

2 / 50

Kategori: Trafik Adabı

2. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

3 / 50

Kategori: Trafik Adabı

3. Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi  olabilir?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

10 / 50

Kategori: Trafik Adabı

10. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sola dönüş lambasını yakmalı

II- Hızını azaltmalı

III- Geniş bir kavisle dönmeli

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

17 / 50

Kategori: Trafik Adabı

17. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

18 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

18. Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

19 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

19. Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

22 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

22. Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

25 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

25. Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. Dört zamanlı motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?

27 / 50

Kategori: Trafik Adabı

27. Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işareti hangi hâllerde yakılır?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında “azami hız sınırı” diğerlerine göre daha fazladır?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

37 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

37. Araçta kontak anahtarının görevi nedir?

38 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

38. Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.

Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir.

Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.

Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar.

Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır.

Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Aracın gösterge panelinde bulunan “de­vir saati” sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. Baş ve omurga yaralanması olmayan,bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işare-tinin yandığını gören arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. I- Park etmek

II- Geri gitmek

III- Duraklamak

Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

49 / 50

Kategori: Trafik Adabı

49. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?

Your score is

0%

Kategori