/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 26 Şubat Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

1. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulu-nan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Aşağıdakilerden hangisinin bozulması ön tekerleklerde düzensiz lastik aşıntısına sebep olur?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Trafik kazalarında araçlara ait kusurlardan bazıları şunlardır:

  • Kusurlu far
  • Kusurlu rot
  • Kusurlu fren
  • Kusurlu direksiyon

Bu kusurlara bağlı trafik kazalarını önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur?Seyir sırasında saatte bir mola verilmesi

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Yönetmeliğe göre işitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşan sürücü, aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisi ile araç kullanabilir?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. Bir kişinin asit-baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark ediliyor. Bilinci yerinde olan bu kişiye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

 

I- Hızını artırmalı

 

II- Hızını azaltmalı

 

III- Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı

14 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

14. Aracın aşırı nemli ve tozlu ortamlarda kullanılması durumunda aşağıdaki parçalardan hangisinin bakımı daha sık yapılmalıdır?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Öndeki araç geçilirken geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Üzerinde değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgeledirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. I- Reflektör

 

II- İlk yardım çantası

 

III- Yangın söndürme cihaz

 

Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı “bak-dinle-hisset” yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa dıştan uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Okul taşıtlarının arkasındaki DUR ışıklı işaretinin yanması neyi bildirir?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. I- Ağızdan buruna

 

II- Silvester (Göğüsten bastırma)

 

III- Holger-Nielsen (Sırttan bastırma)

 

Ağız-burun çevresinde kanama olan yaralılarda solunum durması söz konusu ise, yukarıdaki suni solunum yöntemlerinden hangileri uygulanabilir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Sindirim yolu zehirlenmelerinde aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Geceleri kara yolunda seyrederken, resimde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Sıcak çarpması sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi aşağıdaki durumlardan hangisidir?

38 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

38. Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri sönümlemek üzere tasarlanan ve araç gövdesi ile tekerlekler arasına yerleştirilen sisteme ne ad verilir?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. Omuz ve koldaki kanamalarda, şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı(dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?

Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Dönel kavşakta, geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Kontrolsüz kavşakta sola dönmek isteyen sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Your score is

0%

Kategori