/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 26 Nisan Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanısıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. I. Araç lastiği seçimi

 

II. Çevre ve iklim koşulları

 

III. Fren sistemi performansı

 

Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye neyi bildirir?

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

5. Burkulmalar nerelerde meydana gelir?

6 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

6. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Şekilde gösterilen marş motorunun görevi nedir?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. I. Sıkan giysiler gevşetilir.

 

II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.

 

III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur.

 

IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.

 

Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. I- Sürücü belgesi

 

II- Araç tescil belgesi

 

III- Motorlu araç trafik belgesi

 

IV- Zorunlu mali sorumluluk sigortası

 

Yukarıdakilerden hangileri, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?

19 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

19. Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufu açısından fayda sağlar?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması, hangi tür kanama olduğunu gösterir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

  27.
 1. LPG
 2. Benzin
 3. Motorin

İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıt­lardan hangileri kullanılır?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. I. Traktörler

 

II. Otomobiller

 

III. Motorlu bisiklet ve motosikletler

 

IV. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler

 

Yukarıda verilen araçların hangilerinde, ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Şekildeki trafik kazası aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. “Vücut dokularının oksijen, besin, hormon,bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.”

Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

  35.
 • Park probleminin artması
 • Çevrenin bozulması ve kirlilik
 • Yakıt tüketiminin artması ve israf
 • Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
 • Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası

Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına – – – – denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin “dur” işaretidir?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. I. Beyaz baston taşıyan

 

II. Kollarında üç siyah yuvarlaklı sarı bant bulunan

 

III. Bir yayanın veya bir köpeğin yardımı ile yürüyen

 

Yukarıda verilen gözleri görmeyen kişilerden hangilerinin, taşıt yolu üzerinde bulunması hâlinde bütün sürücülerin yavaşlamaları, gerektiğinde durmaları ve yardımcı olmaları mecburidir?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. Gündüzleri çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse, üzerine kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Geceleri araçların karşılaşmaları esnasında hangi ışıkların yakılması zorunludur?

Your score is

0%

Kategori