/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 25 Mart Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. • Motor durdurulur.

• Araç el freni ile tespit edilir.

• Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.

Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunuşekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardandır?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin elemanıdır?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

10. Aşağıdakilerden hangisi göstergeleri diji­tal olan araçlarda yapılmaz?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11. Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne ad verilir?

14 / 50

Kategori: Trafik Adabı

14. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?

16 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

16. Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?

18 / 50

Kategori: Trafik Adabı

18. Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

19 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

19. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sola dönüş lambasını yakmalı II- Hızını azaltmalı III- Geniş bir kavisle dönmeli

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

30 / 50

Kategori: Trafik Adabı

30. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

32 / 50

Kategori: Trafik Adabı

32. Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa dıştan uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?

36 / 50

Kategori: Trafik Adabı

36. Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

37 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

37. Aşağıdakilerden hangisi silindir bloğunun görevidir?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?  I- Sağa dönüş lambasını yakmalı II- Hızını azaltmalı III- Dar bir kavisle dönmeli

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşı- yan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

43 / 50

Kategori: Trafik Adabı

43. Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önle­mek için yapılması gereken uygulama aşa­ğıdakilerden hangisidir?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir? 

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?

48 / 50

Kategori: İlk Yardım

48. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Your score is

0%

Kategori