/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 25 Eylül Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Trafik görevlisinin hangi hareketi seri bir şekilde yapması “trafiğin hızlanması” işaretidir?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2.

Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

4. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

10. Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakiler-den hangisini bildirir?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

14 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

14. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. “Arkadan çarpma” trafik kazalarında ……………….. sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.

Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması

 

II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi

 

III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması

 

Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye neyi bildirir?

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

43. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakiler-den hangisiyle aynı anlamı taşır?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Şekildeki aracın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Your score is

0%

Kategori