/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 24 Mart Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşı- yan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?  I- Sağa dönüş lambasını yakmalı II- Hızını azaltmalı III- Dar bir kavisle dönmeli

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?

9 / 50

Kategori: Trafik Adabı

9. Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

10. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir? 

14 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

14. Aşağıdakilerden hangisi göstergeleri diji­tal olan araçlarda yapılmaz?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardandır?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

18 / 50

Kategori: Trafik Adabı

18. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

19 / 50

Kategori: Trafik Adabı

19. Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

20. Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önle­mek için yapılması gereken uygulama aşa­ğıdakilerden hangisidir?

21 / 50

Kategori: Trafik Adabı

21. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. • Motor durdurulur.

• Araç el freni ile tespit edilir.

• Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.

Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sola dönüş lambasını yakmalı II- Hızını azaltmalı III- Geniş bir kavisle dönmeli

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?

28 / 50

Kategori: Trafik Adabı

28. Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne ad verilir?

33 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

33. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin elemanıdır?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

39 / 50

Kategori: İlk Yardım

39. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunuşekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Aşağıdakilerden hangisi silindir bloğunun görevidir?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?

48 / 50

Kategori: Trafik Adabı

48. Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa dıştan uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

Your score is

0%

Kategori