/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 23 Şubat Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve  sembollerden hangileri, sürücülere araçla­rını uygun mesafede mutlaka durdurmaları  gerektiğini bildirir?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

5. Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Monoküler (tek gözü gören) kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.

Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

10. Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin görevidir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

13 / 50

Kategori: Trafik Adabı

13. Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. “Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme” trafik kazalarında – – – – sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. 2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir.  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

20. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek, içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?

28 / 50

Kategori: İlk Yardım

28. Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

29 / 50

Kategori: Trafik Adabı

29. Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?

30 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

30. Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne ad verilir?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

35 / 50

Kategori: Trafik Adabı

35. Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.

Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

40 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

40. Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Bacakta, turnike uygulama bölgesi neresidir?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç “A” noktasında iken “88-89” diye saymaya başlıyor.

Sürücünün bu davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?

46 / 50

Kategori: Trafik Adabı

46. Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.

Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?

47 / 50

Kategori: Trafik Adabı

47. Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

48 / 50

Kategori: Trafik Adabı

48. Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.

Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. • Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa

• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Your score is

0%

Kategori