/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 13 Eylül Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Trafik görevlisinin hangi hareketi seri bir şekilde yapması “trafiğin hızlanması” işaretidir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. “Arkadan çarpma” trafik kazalarında ……………….. sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

10. Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması

 

II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi

 

III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması

 

Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.

Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakiler-den hangisini bildirir?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Şekildeki aracın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?

23 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

23.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye neyi bildirir?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

33 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

33. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?

34 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

34. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35.

Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

Kategori: İlk Yardım

39. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakiler-den hangisiyle aynı anlamı taşır?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

Your score is

0%

Kategori