/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 23 Aralık Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

14 / 50

Kategori: Trafik Adabı

14. Trafik kazası geçiren kişiler:

 

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

 

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

 

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

15 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

15. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Şekildeki “park etmek yasaktır”levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

23 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

23. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. I. Şarj

 

II. ABS

 

III. Yağ basıncı

 

Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

    26.
  • Solunum yolu açık tutulur.
  • Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Sıcak çarpması sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi aşağıdaki durumlardan hangisidir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

    35.
  • Geçici hafıza kaybı
  • Burundan kan gelmesi
  • Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araç şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola alması mecburidir?

39 / 50

Kategori: İlk Yardım

39. Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?

40 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

40. Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

42 / 50

Kategori: Trafik Adabı

42. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. I.Akü şarjının azalması

 

II. Fren balatalarının azalması

 

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

 

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

46 / 50

Kategori: Trafik Adabı

46. – – – – ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

Your score is

0%

Kategori