/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 23 Ağustos Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

4 / 50

Kategori: Trafik Adabı

4. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz gazı daha fazla zarar verir?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Aşağıdakilerden hangisi 3. derece (ağır) yanıkların bir göstergesidir?

10 / 50

Kategori: Trafik Adabı

10. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve motorun çalışması için ilk hareketi veren parça hangisidir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Beyne gelen oksijenin azalması nedeniyle kısa süreli, geçici, tam veya kısmen olan bilinç kaybına ne denir?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. • Yangın tehlikesi • Patlama durumu • Solunum durması Yukarıdaki durumların olasılığı mevcut ise kazazede araçtan hangi yöntemle çıkarılır?

18 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

18. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?

19 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

19. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.

II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.

III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?

25 / 50

Kategori: Trafik Adabı

25. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır?

27 / 50

Kategori: Trafik Adabı

27. Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

30 / 50

Kategori: Trafik Adabı

30. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

32 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

32. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Dar bir kavisle dönmeli

II. Yayanın geçmesini beklemeli

III. Sola dönüş lambasını yakmalı

IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ile omzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.

Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına – – – – denir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisi­ni yapması yanlıştır?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. I. Aracın yük ve teknik özelliğine II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. I. Jant kapağı çıkartılır. II. Kriko ile araç kaldırılır. III. Bijon somunları sökülür. IV. Bijon somunları gevşetilir. V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır. Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Trafik görevlisinin hangi hareketi bir seri halinde yapması, o yönde akan “trafiğin yavaşlaması” talimatını içerir?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Your score is

0%

Kategori