/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 22 Şubat Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. I. Beyaz baston taşıyan

 

II. Kollarında üç siyah yuvarlaklı sarı bant bulunan

 

III. Bir yayanın veya bir köpeğin yardımı ile yürüyen

 

Yukarıda verilen gözleri görmeyen kişilerden hangilerinin, taşıt yolu üzerinde bulunması hâlinde bütün sürücülerin yavaşlamaları, gerektiğinde durmaları ve yardımcı olmaları mecburidir?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Aracına “LPG” sistemi taktıran bir kişi,bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. I. Gece öndeki araç geçilirken uzağı gösteren ışıkların kullanılması gerekir.

 

II. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.

 

Yukarıda verilenler için hangisi söylenir?

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. Sinyal verildiğinde, gösterge panelindeki sinyal lambası ikaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Aşağıdakilerden hangisi ana yol – tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhalarından biri değildir?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip aracın sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

19 / 50

Kategori: Trafik Adabı

19. I. Hoşgörülü olunması

 

II. Bencillikten uzak durulması

 

III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

 

Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

20. Aşağıdakilerden hangisi, göz muayenesine ilişkin esaslara göre “renk körlüğü” olan sürücü adayları ve sürücüler için doğrudur?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

22 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

22. Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?

23 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

    23.
  • Hava filtresi
  • Enjeksiyon pompası
  • Enjektörler

Yukarıda verilen parçalar, motordaki hangi sistemin elemanıdır?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi

 

II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi

 

III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

 

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsurdur?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insan, ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için “sağa yanaş ve dur” talimatını içerir?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araç şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola alması mecburidir?

31 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

31. Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan parçaya – – – – denir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

34 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

34. Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

    41.
  • İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
  • Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.

Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsurdur?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

47 / 50

Kategori: Trafik Adabı

47. I- Korkutmak veya şaşırtmak

 

II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek

 

III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek

 

Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

Your score is

0%

Kategori