/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 22 Ocak Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

    1.
  • Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması
  • Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
  • Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması

Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan “Görüşerek Bilgi Edinme” basamağında yer alır?

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. I. Şarj

 

II. ABS

 

III. Yağ basıncı

 

Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

5. Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnun dan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde – – – – yakılması mecburidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. I. Maddi hasar tespiti yapmak

 

II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

 

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

 

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

 

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?

15 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

15. Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 

I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir.

 

II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir.

 

III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Şekildeki bölünmüş kara yolunda, 3 numaralı araç sürücüsünün azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

20. Rentek manevrası;

 

I. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda,

 

II. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır.

 

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?

22 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

22. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23. Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin 2. halkası olan uygulama hangisidir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Şekildeki “park etmek yasaktır”levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. I. Araç lastiği seçimi

 

II. Çevre ve iklim koşulları

 

III. Fren sistemi performansı

 

Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29.  

Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. “Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerekti-ren kusurlardan biri değildir?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır?

32 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

32. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33.

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir.

Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38.

 

I. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.

 

II. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.

 

III. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır

 

Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, III numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

40 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

40. Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

43. Bebeklerde yapay solunumun uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme

 

II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama

 

III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma

 

IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme

 

Verilenlerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. I. Aşırı sıvı kaybı

 

II. Kalp ritim bozuklukları

 

III. Başa şiddetli darbe alınması

 

Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

Your score is

0%

Kategori