/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 22 Kasım Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

4 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

4. Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Şekildeki “park etmek yasaktır”levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

6 / 50

Kategori: Trafik Adabı

6. – – – – ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. I. Şarj

 

II. ABS

 

III. Yağ basıncı

 

Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araç şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola alması mecburidir?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

    12.
  • Solunum yolu açık tutulur.
  • Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. Gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

15 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

15. Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

    18.
  • Geçici hafıza kaybı
  • Burundan kan gelmesi
  • Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

28 / 50

Kategori: Trafik Adabı

28. Trafik kazası geçiren kişiler:

 

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

 

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

 

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

32 / 50

Kategori: Trafik Adabı

32. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

40 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

40. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. I.Akü şarjının azalması

 

II. Fren balatalarının azalması

 

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

 

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

43. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Sıcak çarpması sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi aşağıdaki durumlardan hangisidir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

Your score is

0%

Kategori