/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 22 Eylül Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Monoküler (tek gözü gören) kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir?

4 / 50

Kategori: Trafik Adabı

4. Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.

Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç “A” noktasında iken “88-89” diye saymaya başlıyor.

Sürücünün bu davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7. Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek, içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 50

Kategori: Trafik Adabı

10. Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne ad verilir?

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Bacakta, turnike uygulama bölgesi neresidir?

20 / 50

Kategori: Trafik Adabı

20. Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.

Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

32 / 50

Kategori: Trafik Adabı

32. Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve  sembollerden hangileri, sürücülere araçla­rını uygun mesafede mutlaka durdurmaları  gerektiğini bildirir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?

40 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

40. Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

42 / 50

Kategori: Trafik Adabı

42. Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.

Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. “Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme” trafik kazalarında – – – – sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. • Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa

• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. 2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir.  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?

49 / 50

Kategori: Trafik Adabı

49. Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.

Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin görevidir?

Your score is

0%

Kategori