/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 21 Ocak Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

3 / 50

Kategori: Trafik Adabı

3. I- Trafik kurallarına uymaları

 

II- Aceleci ve dikkatsiz olmaları

 

III- Araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları

 

Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri trafik kazalarının azalmasına katkı sağlar?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

5. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakiler den hangisini yapması yanlıştır?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin “dur” işaretidir?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

  9.
 • Bulantı ve kusma olması
 • Burun ve kulaktan kan gelmesi
 • Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması

Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Holger-Nielsen (sırttan bastırma, dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21.

Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. I- Reflektör

 

II- İlk yardım çantası

 

III- Yangın söndürme cihaz

 

Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. Bir kişinin asit-baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark ediliyor. Bilinci yerinde olan bu kişiye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Tabloda, trafikteki araç sayısı ve bir yıl içindeki trafik kazalarına bağlı olarak ölen insan sayısı verilmiştir.

 

 

Bu bilgilere bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

28 / 50

Kategori: İlk Yardım

28. Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

30 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

30. İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

 

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

36 / 50

Kategori: Trafik Adabı

  36.
 1. Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek
 2. Sola dönüş lambası ile işaret vermek
 3. Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek
 4. Sağa dönüş lambası ile işaret vermek

Araç geçme ile ilgili yukarıda verilen kurallar hangi sıra ile uygulanmalıdır?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

38 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

38. Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir.

Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?

40 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

40. Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Yönetmeliğe göre işitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşan sürücü, aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisi ile araç kullanabilir?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47.

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.

Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Sivas’tan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konya’ya oradan da Uşak’a gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. Akü üzerinde bulunan kontrol gözünde, akü şarjının iyi durumda olduğunu gösteren renk hangisidir?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda hangisi diğerine yol vermelidir?

Your score is

0%

Kategori