/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 21 Aralık Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakiler-den hangisiyle aynı anlamı taşır?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6.

Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.

Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

15 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

15. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Trafik görevlisinin hangi hareketi seri bir şekilde yapması “trafiğin hızlanması” işaretidir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması

 

II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi

 

III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması

 

Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?

22 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

22. Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. “Arkadan çarpma” trafik kazalarında ……………….. sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakiler-den hangisini bildirir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye neyi bildirir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

34 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

34. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

37 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

37. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Şekildeki aracın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

46 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

46. Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

Your score is

0%

Kategori