/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 20 Şubat Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. Aşağıdakilerden hangisi, motorun soğutma sisteminde donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırır?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

10. Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11. Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerdendir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

16 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

16. Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Hangi sınıf sürücü belgesine sahip olanlar iş makinesini kullanabilir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

25 / 50

Kategori: Trafik Adabı

25. Trafik kazası geçiren kişiler:

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I- Motorlu araç çeşididir.

II- Römork ve yarı römork çeker.

III- Yük taşımak için imal edilmiştir.

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı  saatte kaç kilometredir?

30 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

30. Araçta kontak anahtarının görevi nedir?

31 / 50

Kategori: Trafik Adabı

31. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağdaki belirtilerden hangisi gözlenir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Sola dönüş lambasını yakmalı

II. Hızını azaltmalı

III. Dar bir kavisle dönmeli

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. • Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi

• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi

• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi

• Güvenli bir müdahale sağlanması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

38 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

38. Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?

39 / 50

Kategori: İlk Yardım

39. Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?

42 / 50

Kategori: Trafik Adabı

42. Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

43. Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?

45 / 50

Kategori: Trafik Adabı

45. Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

46 / 50

Kategori: Trafik Adabı

46. Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

48 / 50

Kategori: Trafik Adabı

48. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?

Your score is

0%

Kategori