/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 20 Kasım Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

2 / 50

Kategori: Trafik Adabı

2. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7. Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Trafik görevlisinin hangi hareketi bir seri halinde yapması, o yönde akan “trafiğin yavaşlaması” talimatını içerir?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

10. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.

II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.

III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisi­ni yapması yanlıştır?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ile omzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Beyne gelen oksijenin azalması nedeniyle kısa süreli, geçici, tam veya kısmen olan bilinç kaybına ne denir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır?

22 / 50

Kategori: Trafik Adabı

22. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

23 / 50

Kategori: Trafik Adabı

23. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. • Yangın tehlikesi • Patlama durumu • Solunum durması Yukarıdaki durumların olasılığı mevcut ise kazazede araçtan hangi yöntemle çıkarılır?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. I. Jant kapağı çıkartılır. II. Kriko ile araç kaldırılır. III. Bijon somunları sökülür. IV. Bijon somunları gevşetilir. V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır. Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

27 / 50

Kategori: Trafik Adabı

27. Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına – – – – denir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

34 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

34. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Dar bir kavisle dönmeli

II. Yayanın geçmesini beklemeli

III. Sola dönüş lambasını yakmalı

IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?

41 / 50

Kategori: Trafik Adabı

41. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

43. Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz gazı daha fazla zarar verir?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.

Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve motorun çalışması için ilk hareketi veren parça hangisidir?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Aşağıdakilerden hangisi 3. derece (ağır) yanıkların bir göstergesidir?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. I. Aracın yük ve teknik özelliğine II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?

Your score is

0%

Kategori