/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 20 Ekim Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

1. Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

4 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

4. Dört zamanlı motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sola dönüş lambasını yakmalı

II- Hızını azaltmalı

III- Geniş bir kavisle dönmeli

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Araçta kontak anahtarının görevi nedir?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

12 / 50

Kategori: Trafik Adabı

12. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işareti hangi hâllerde yakılır?

18 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

18. Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

19 / 50

Kategori: Trafik Adabı

19. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?

21 / 50

Kategori: Trafik Adabı

21. Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işare-tinin yandığını gören arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

25 / 50

Kategori: Trafik Adabı

25. Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

33 / 50

Kategori: Trafik Adabı

33. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında “azami hız sınırı” diğerlerine göre daha fazladır?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Baş ve omurga yaralanması olmayan,bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

38 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

38. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi  olabilir?

39 / 50

Kategori: İlk Yardım

39. Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.

Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir.

Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.

Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar.

Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır.

Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?

46 / 50

Kategori: Trafik Adabı

46. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. I- Park etmek

II- Geri gitmek

III- Duraklamak

Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. Aracın gösterge panelinde bulunan “de­vir saati” sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Your score is

0%

Kategori