/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 2 Şubat Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Sinyal verildiğinde, gösterge panelindeki sinyal lambası ikaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için “sağa yanaş ve dur” talimatını içerir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11. Aşağıdakilerden hangisi, göz muayenesine ilişkin esaslara göre “renk körlüğü” olan sürücü adayları ve sürücüler için doğrudur?

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insan, ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi

 

II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi

 

III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

 

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

19 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

19. Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. I. Beyaz baston taşıyan

 

II. Kollarında üç siyah yuvarlaklı sarı bant bulunan

 

III. Bir yayanın veya bir köpeğin yardımı ile yürüyen

 

Yukarıda verilen gözleri görmeyen kişilerden hangilerinin, taşıt yolu üzerinde bulunması hâlinde bütün sürücülerin yavaşlamaları, gerektiğinde durmaları ve yardımcı olmaları mecburidir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. I. Gece öndeki araç geçilirken uzağı gösteren ışıkların kullanılması gerekir.

 

II. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.

 

Yukarıda verilenler için hangisi söylenir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

25 / 50

Kategori: Trafik Adabı

25. I. Hoşgörülü olunması

 

II. Bencillikten uzak durulması

 

III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

 

Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. Aracına “LPG” sistemi taktıran bir kişi,bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

    28.
  • Hava filtresi
  • Enjeksiyon pompası
  • Enjektörler

Yukarıda verilen parçalar, motordaki hangi sistemin elemanıdır?

29 / 50

Kategori: Trafik Adabı

29. I- Korkutmak veya şaşırtmak

 

II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek

 

III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek

 

Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

    31.
  • İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
  • Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.

Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?

33 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

33. Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan parçaya – – – – denir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araç şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola alması mecburidir?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir?

38 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

38. Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?

39 / 50

Kategori: İlk Yardım

39. Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Aşağıdakilerden hangisi ana yol – tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhalarından biri değildir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip aracın sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsurdur?

48 / 50

Kategori: İlk Yardım

48. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsurdur?

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

Your score is

0%

Kategori