/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 2 Nisan Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. I- Yol durumu II- Hava koşulları III- Kişisel kullanım farkları Yukarıdakilerden hangileri, bir aracın periyodik bakımının daha erken yapılmasını gerektirebilecek sürüş koşullarındandır?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ayarlardan birisidir?

6 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

6. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.  Buna göre, hangi zamanda yakıt-hava karışımı pistonla sıkıştırılır?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşayan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. • Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa • Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Aşağıdakilerden hangisi karterdeki yağı basınçlı olarak motor parçalarına gönderir?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. İlk yardım yapacak olan kişi, kazazedeyi sırtüstü yatırmış, yakasını açmış, bacaklarını 30 cm kadar yükseltmiş ve sıcak tutulmasını sağlamıştır. İlk yardımcı, yapmış olduğu bu uygulamalarla öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

23 / 50

Kategori: Trafik Adabı

23. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. I- Araçların tescil edilmes

i II- Sürücü belgelerinin verilmesi

III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi

Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?

28 / 50

Kategori: İlk Yardım

28. Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. Motorun soğutma sisteminde kullanılan – – – – donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. C, D ve E sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde, kaç yaşını bitirme şartı aranır?

31 / 50

Kategori: Trafik Adabı

31. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

34 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

34. Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?

35 / 50

Kategori: Trafik Adabı

35. Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

37 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

37. Seyir hâlindeyken aracın gösterge pane- linde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken

II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde

III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken

Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?

39 / 50

Kategori: Trafik Adabı

39. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre, aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi iklim koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. Çarpma ya da düşme sonucu kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek  zorundadır?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Kamunun faydalandığı okul, hastane ve benzerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönden kaç metrelik mesafe içinde park edilmesi yasaktır?

49 / 50

Kategori: Trafik Adabı

49. Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

50 / 50

Kategori: Trafik Adabı

50. I. Dikkatin dağılması II. Kural ihlallerinin artması III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

Your score is

0%

Kategori