/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 2 Mart Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

1. Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Araçta kontak anahtarının görevi nedir?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işareti hangi hâllerde yakılır?

6 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

6. Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında “azami hız sınırı” diğerlerine göre daha fazladır?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

12 / 50

Kategori: Trafik Adabı

12. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

14 / 50

Kategori: Trafik Adabı

14. Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

16 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

16. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi  olabilir?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Aracın gösterge panelinde bulunan “de­vir saati” sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

22 / 50

Kategori: Trafik Adabı

22. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

26 / 50

Kategori: Trafik Adabı

26. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?

30 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

30. Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.

Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir.

Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.

Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar.

Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır.

Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işare-tinin yandığını gören arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Baş ve omurga yaralanması olmayan,bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Dört zamanlı motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

41 / 50

Kategori: Trafik Adabı

41. Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. I- Park etmek

II- Geri gitmek

III- Duraklamak

Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

43. Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

46 / 50

Kategori: Trafik Adabı

46. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sola dönüş lambasını yakmalı

II- Hızını azaltmalı

III- Geniş bir kavisle dönmeli

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Your score is

0%

Kategori