/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 2 Aralık Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

5. Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

14 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

14. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

18 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

18. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araç şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola alması mecburidir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23. Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

28 / 50

Kategori: İlk Yardım

28. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

    30.
  • Solunum yolu açık tutulur.
  • Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

32 / 50

Kategori: Trafik Adabı

32. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

33 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

33. I.Akü şarjının azalması

 

II. Fren balatalarının azalması

 

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

 

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Şekildeki “park etmek yasaktır”levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

Kategori: Trafik Adabı

39. – – – – ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. Sıcak çarpması sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi aşağıdaki durumlardan hangisidir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. I. Şarj

 

II. ABS

 

III. Yağ basıncı

 

Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

    46.
  • Geçici hafıza kaybı
  • Burundan kan gelmesi
  • Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

48 / 50

Kategori: Trafik Adabı

48. Trafik kazası geçiren kişiler:

 

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

 

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

 

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

Your score is

0%

Kategori