/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 19 Şubat Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. I- Çekme halatı

II- Pense, tornavida

III- Kriko, bijon anahtarı

IV- Bir çift patinaj zinciri

Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. “Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme” trafik kazalarında – – – – sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

7 / 50

Kategori: Trafik Adabı

7. Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı aracın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. Omuz veya koldaki kanamalarda, kanamayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesin azaltılmasında görev yapar. Buna göre, araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. I- Yer işaretlemeleri

II- Trafik işaret levhaları

III- Işıklı ve sesli trafik işaretleri

Belediyeler, yapım ve bakımından sorumlu oldukları kara yollarında, trafiği düzenleme amacı ile yukarıdakilerden hangilerini temin ve tesis etmekle görevlidir?

18 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

18. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

19 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

19. Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur?

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

20. Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur?

23 / 50

Kategori: Trafik Adabı

23. Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. I. Aşırı sıvı kaybı

II. Kalp ritim bozuklukları

III. Başa şiddetli darbe alınması

Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

27 / 50

Kategori: Trafik Adabı

27. Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

31 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

31. Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda bozulup kalan araçların, tehlikeye mey­dan vermemesi için yapılması gereken işlemlerdendir?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

38 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

38. Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. I. Arkadan çarpma

II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma

III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme

Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Şekle göre 1 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır.

Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

44 / 50

Kategori: Trafik Adabı

44. Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?

48 / 50

Kategori: Trafik Adabı

48. Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Aksine bir durum yoksa, şekildeki motosiklet sürücüsü 60 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

50 / 50

Kategori: Trafik Adabı

50. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

Your score is

0%

Kategori